Română

School Bullying. The anti-bullying training site.

Proiect

Arbax este un proiect de parteneriat multilateral, finanțat de Uniunea Europeană prin Progrmul de Învățare pe Tot Parcursul Vieții, Programul Sectorial Comenius, având numărul de referință 518614-LLP-1-2011-1-ES-COMENIUS-CMP. Implementarea proiectului a început în luna ianuarie 2012 și a fost finalizat în luna decembrie 2013.

Obiectivele proiectului

Principalul obiectiv al proiectului este acela de a contribui la prevenirea și combaterea formelor de hărțuire și agresiune în școli, în special a celor determinate de motive rasiale. Mediul școlar caracterizat prin diversitate etnică, rezultat al fenomenelor de migrație și globalizare, se confurntă cu noi forme de violență îndreptate împotriva elevilor care provin din medii sociale, culturale și etnice diferite. ARBAX prezintă elevilor modul în care identități și culturi pot coexista pașnic, precum și influența negativă a stereotipurilor și prejudecăților etnice asupra perpetuării fenomenelor de agresiune și hărțuire. Activitățile prevăzute în cadrul proiectului au condus la dezvoltarea unor instrumente TIC care includ un joc video 3D și o rețea socială ce va fi accesată de elevi. Prin intermediul acestor instrumente, este promovată o campanie anti-agresiune, anti-rasism și anti-xenofobie.

GRUPURI ȚINTĂ

Principalul grup țintă al proiectului este reprezentat de elevii din învățământul secundar. Un alt grup țintă este alcătuit din cadrele didactice și persoanele implicate în susținerea de activități educaționale.

PRODUSE

Principalele produse dezvoltate în cadrul proiectului sunt jocul video 3D și rețeaua socială.

Jocul 3D se bazează pe scenarii împrumutate din viața reală și funcționează ca un joc de rol în care utilizatorii identifică soluții și decid cum să acționeze în situații specifice de hărțuire și agresiune. Prin urmare, jocul contribuie la promovarea valorilor etice și a gândirii critice față de prejudecăți, stereotipuri și violență de considerente etnice și rasiale.

Rețeaua socială funcționează ca o platformă virtuală prin intermediul căreia elevii, profesorii și toate persoanele implicate în activități educaționale vor putea să interacționeze, să încarce documente, să adreseze întrebări și să primească răspunsuri legate de tema proiectului. Totodată, profesorii și educatorii pot să utilizeze această resursă în abordarea unor subiecte referitoare la educația civică și socială și în susținerea unor activități educaționale informale sau nonformale.

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.