Galego

School Bullying. The anti-bullying training site.

Xogo

O xogo de simulación en 3D baséase en situacións reais e funcionará como un xogo de rol onde os usuarios terán que atopar solucións e decidir como actuar en varias situacións relacionadas co bullying e a xenofobia. O xogo, polo tanto, permitirá aprender valores e fomentará o pensamento crítico cara aos prexuízos, estereotipos e a violencia étnica.

Hai 6 escenarios. Podes descargalos e xogalos por separado (sobre 200 MB cada un) ou descargar todos xuntos. Unha vez descargado, deberás descomprimir os arquivos con Winrar (programa compresor)

Descargar todo en todos os idiomas (6 GB)
1. Acoso escolar tradicional Descargar
2. Acoso escolar físico Descargar
3. Acoso escolar verbal Descargar
4. Racismo, bromas e violencia Descargar
5. Extorsión Descargar
6. Ciberbullying Descargar
O presente proxecto foi financiado co apoio da Comisión Europea. Esta publicación (comunicación) é responsabilidade exclusiva do seu autor. A Comisión non é responsable do uso que poida facerse da información aquí difundida.