Suomi

School Bullying. The anti-bullying training site.

Hanke

Noin ARBAX

ARBAX on monenvälinen, Euroopan Unionin Elinikäisen oppimisen ohjelman rahoittama Comenius hanke (518614-LLP-1-2011-1-ES-COMENIUS-CMP). Hanke käynnistyi tammikuussa 2012 ja päättyy joulukuussa 2013.

Projektin tavoitteet

Projektin keskeinen tavoite on osallistua kouluissa tapahtuvan kiusaamisen vähentämiseen ja ehkäisemiseen. Hanke keskittyy erityisesti sellaiseen kiusaamiseen, joka perustuu syrjintään, suvaitsemattomuuteen ja rasismiin. Maahanmuuton ja globalisaation myötä monikulttuuristuvat kouluympäristöt joutuvat entistä enemmän käsittelemään väkivaltaa, joka kohdistuu erilaisista etnisistä, kulttuurisista ja sosiaalisista ympäristöistä tuleviin oppilaisiin. ARBAX -projektissa käsitellään yhdessä oppilaiden kanssa kuinka erilaiset yksilöt ja kulttuurit voivat elää rintarinnan ja kuinka kulttuuriset ja etniset stereotypiat ja ennakkoluulot voivat aiheuttaa kiusaamista. Projektissa tuotetaan tietotekniikkaa hyödyntäviä välineitä – 3d virtuaalipeli sekä sosiaalinen verkosto – joiden avulla haastetaan kouluja ja nuoria rakentamaan kiusaamisesta ja rasismista vapaita ympäristöjä.

Kohderyhmät

Hankkeen keskeisenä kohderyhmänä ovat yläkoulujen nuoret. Lisäksi hanke on suunnattu opettajille ja koulujen henkilökunnalle sekä kaikille nuorten parissa työskenteleville aikuisille.

Tuotteet

Projektin keskeiset tulokset ovat ARBAX 3D simulaatiopeli sekä sosiaalinen verkosto.

ARBAX 3D simulaatiopeli tulee perustumaan tosielämän tilanteisiin joista rakentuvien roolipelien avulla käyttäjät voivat etsiä ratkaisuja ja toimintamalleja erilaisissa kiusaamis- ja syrjintätilanteissa. Näin peli mahdollistaa arvojen oppimisen ja ennakkoluulojen, stereotypioiden ja etnisyyteen kohdistuvan väkivallan kriittisen arvioinnin.

Sosiaalinen verkosto tulee toimimaan foorumina, jossa oppilaat, opettajat ja muut kasvatuksen ammattilaiset voivat olla vuorovaikutuksessa, ladata aiheeseen liittyviä sisältöjä kysyä ja saada vastauksia. Väline tukee ennen kaikkea kaikkien oppilaiden osallistumista ja mahdollistaa materiaalien ja vuorovaikutteisten resurssien käytön oppitunneilla
Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio ole vastuussa siihen sisältyvien tietojen mahdollisesta käytöstä.