Xunta de Galicia

Xunta de Galicia coordonează sistemul educaţional în regiunea Galicia, Spania. În această calitate, îndeplineşte atribuţii referitoare la stabilirea standardelor educaţionale şi de formare profesională şi asigurarea dezvoltării unităţilor de învăţământ din regiunea menţionată.

Ca parte a acestor atribuţii, organizaţia colaborează cu şcolile şi personalul acestora în vederea implementării iniţiativelor regionale destinate să asigure dezvoltarea mediului educaţional, inclusiv prin susţinerea inovării în procesul de predare şi învăţare  precum şi în managementul şcolar. 

Ca şi autoritate publică regională, Xunta de Galicia coordonează elaborarea şi implementarea de programe educaţionale la nivelul celor peste 1500 de instituţii de învăţământ din cele patru provincii ale regiunii Galicia. Xunta de Galicia este cel mai important factor de decizie al Parlamentului regional în domeniul educaţional, la toate nivelurile:   primar, secundar, terţiar şi cel al formării profesionale.