Xunta de Galicia

A Xunta de Galiza é a responsábel da oferta educativa en Galiza, dos estándares educativos e da evolución e desenvolvemento dos colexios. Como parte da súa función, a organización traballa cos colexios e o seu persoal na aplicación das iniciativas rexionais para atender as prioridades co obxectivo de mellorar a escola e apoiar a innovación no ensino, a aprendizaxe e a dirección da escola.

A Xunta de Galiza é responsábel da autoridade educativa a nivel rexional, incluíndo o deseño dos programas educativos e a planificación para toda a Comunidade Autónoma de Galiza, que conta con máis de 1500 colexios nas catro provincias galegas.

É a organización cun maior poder de decisión dentro do Parlamento Galego en aspectos educativos en todos os niveis: centros de educación primaria, secundaria, superior e de formación profesional.