University of Oulu
Women's and Gender Studies (WGS)

Women’s and Gender Studies (Centrul pentru Studii de Gen - WGS) funcţionează ca şi structură de instruire şi cercetare în cadrul Facultăţii de Educaţie a Universităţii Oulu din Finlanda. WGS  şi-a format o serie de competenţe de specialitate în proiecte care îmbină activităţi educaţionale şi de cercetare cu intervenţii la nivel social.

Principalele domenii de cercetare vizate de WGS sunt cele referitoare la violenţa sexuală şi de gen; educaţie şi gen;  aspecte etice în educaţie. Proiectele recente de cercetare derulate de WGS s-au concentrat pe definirea socială a identităţii de gen şi relaţiile de forţă şi violenţa în şcoli. Între acestea, se numără şi ALLIES – Teacher’s and Parent’s Alliance for Early Violence Prevention in Preschool (Alianţa Părinţilor şi Profesorilor pentru prevenirea timpurie a violenţei în învăţământul preşcolar), precum şi proiectele AWARE, AWARE ll şi APROPOS, derulate cu finanţare prin programul Daphne al Comisiei Europene, care au implicat furnizarea de instruire specializată pentru prevenirea violenţei şi susţinerea non-agresiunii.

De altfel, WGS a asigurat în mod constant dezvoltarea unor abordări pedagogice centrate pe nonviolenţă şi egalitate de gen şi acest demers va fi continuat alături de proiectele axate pe dezvoltarea metodelor educaţionale bazate pe e-learning şi mentorat online.