University of Oulu
Women's and Gender Studies (WGS)

Mulleres e Estudos de Xénero (WGS) na Universidade de Oulu é unha unidade de ensino e investigación situada na Facultade de Educación. WGS baseou a súa competencia no traballo de proxectos de investigación, educación e traballo na sociedade. As áreas de investigación nas que se centra WGS son o xénero e a violencia sexual; xénero e educación, e a sensibilidade de xénero e cuestións éticas na educación.

As áreas de investigación nas que se centra WGS son o xénero e a violencia sexual; xénero e educación, e a sensibilidade de xénero e cuestións éticas na educación. Os proxectos recentes de WGS centráronse na construción social de identidades de xénero, relacións de poder e violencia escolar incluíndo ALLIES – Teacher’s and Parent’s Alliance for Early Violence Prevention in Preschool (Alianza de profesorado e pais para a prevención da violencia en preescolar) e proxectos europeos Daphne, AWARE, AWARE ll e APROPOS.

Estes proxectos desenvolven a formación multiprofesional para previr a violencia e a non-violencia. WGS desenvolveron decote a pedagoxía non violenta e de xénero sensíbel e este traballo continuará no futuro con proxectos que se centran no desenvolvemento da educación incluíndo o e-learning e a titoría online.