Oulun yliopisto
Nais- ja sukupuolentutkimus

Oulun yliopiston Nais- ja sukupuolentutkimus on tutkimukseen ja opetukseen keskittyvä oppiaine, joka sijaitsee Kasvatustieteiden tiedekunnassa. Nais- ja sukupuolentutkimuksen asiantuntemus on rakentunut tutkimusta, koulutusta ja yhteiskunnallista työtä yhdistävien projektien myötä.

Keskeiset tutkimusalueet ovat sukupuoli ja sukupuolistunut väkivalta, sukupuoli ja koulutus, sukupuolisensitiivisyys sekä koulutuksen eettiset kysymykset. Viimeisimmät projektit ovat keskittyneet sukupuoli-identiteettien sosiaaliseen rakentumiseen, valtasuhteisiin ja väkivaltaan kouluissa. Hankkeita ovat muun muassa ALLIES – Teacher’s and Parent’s Alliance for Early Violence Prevention in Preschool sekä aiemmat EU Daphne –rahoitteiset projektit AWARE, AWARE ll ja APROPOS.

Projekteissa on kehitetty moniammatillista koulutusta väkivallan ehkäisemiseksi ja väkivallattomuuden tukemiseksi.Nais- ja sukupuolentutkimus kehittää väkivallattomuuteen perustuvaa, sukupuolisensitiivistä pedagogiikkaa. Työtä jatketaan myös muun muassa verkko-opetukseen liittyvien teemojen parissa.