Grup Scolar Victor Jinga

Grup Şcolar Victor Jinga este o instituţie publică de învăţământ care furnizează cursuri de formare profesională iniţială şi continuă adresate unui număr de 850 de elevi  cu vârsta de peste 15 ani în domenii diverse precum comerţ, IT, mecanică, prelucrarea lemnului. Corpul didactic este format din  64 de profesori, specialişti în domeniile menţionate.  Instituţia oferă mai multe forme de şcolarizare: liceu tehnologic şi învăţământ liceal de tip seral, precum şi cursuri post-liceale.

Un aspect extrem de important este reprezentat de faptul că instituţia păstrează contactul cu absolvenţii proprii, îndrumându-i în alegerea carierei, inclusiv prin organizarea de sesiuni de formare profesională continuă pentru aceştia. Activităţile de formare profesională se desfăşoară atât la nivelul instituţiei – în sălile de clasă, laboratoarele şi atelierele de specialitate, cât şi în cadrul companiilor partenere. Grupul Şcolar Victor Jinga alocă totodată resurse materiale şi financiare semnificative, obţinute din surse externe, pentru a oferi elevilor echipamentele şi materialele de pregătire adecvate fiecărei specializări.

Grup Şcolar Victor Jinga deserveşte municipiul Săcele şi localităţile învecinate în care trăiesc importante comunităţi de romi. Pentru comunitatea romă, instituţia s-a implicat într-o serie de parteneriate internaţionale având ca obiectiv dezvoltarea de programe de formare profesională adaptate necesităţilor specifice ale acestora.