Grup Scolar Victor Jinga

Grup Scolar Victor Jinga on julkinen ammatillisen koulutuksen ja täydennyskoulutuksen oppilaitos, joka tarjoaa kursseja yli 850:lle yli 15 -vuotiaalle opiskelijalle informaatioteknologian, tekniikan, mekaniikan ja puutyön aloilla. Opiskelijoita ohjaa 64 alan asiantuntijaa. Koulutusta tarjotaan useilla eri tavoilla ja eri väylien kautta – peruskoulutuksena ja ilta-aikaisen opetuksena.

Grup Scolar Victor Jinga järjestää täydennyskoulutusta sekä - keskeisenä tehtävänä - pitää yhteyttä valmistuneisiin ja ohjaa heitä ammattinvalinnassa. Ammattilaisten ja asiantuntijoiden ohjaama opetus tapahtuu paitsi koulun tiloissa - luokissa ja laboratorioissa - myös työpaikoilla koulun partneriyrityksissä. 

Grup Scolar Victor Jinga allokoi lisäksi ulkopuolelta saatua materiaaleja ja rahallisia resursseja opiskelijoiden välineisiin ja materiaaleihin. Victor Jinga kouluklusteri toimii Sacelessa ja ympäröivillä alueilla, jossa sijaitsee myös merkittävä romani-asutuskeskus. Koulutusta tarjotaankin yhteistyössä romani-yhteisön kanssa ja heidän tarpeet huomioiden, muun muassa romanin kielellä.