S.C. CONCEPT CONSULTING S.R.L.

S.C. Concept Consulting S.R.L. înfiinţată în anul 2005, îşi desfăşoară activitatea în domeniul consultanţei în afaceri şi management, fiind specializată inclusiv în accesarea de finanţări din surse comunitare. Societatea oferă următoarele servicii de specialitate:

Derularea de proiecte educaţionale şi de formare profesională în cadrul programelor Leonardo da Vinci (mobilitate, proiecte pilot), Socrates, Grundtvig şi Comenius reprezintă de asemenea o activitate importantă a societăţii; în cadrul acestor proiecte, Concept Consulting a dezvoltat o serie de parteneriate durabile atât la nivel local cât şi european. Expertiza companiei în acest domeniu este confirmată de participarea la proiectul pilot "Immilabour - Un instrument european pentru îmbunătăţirea accesului şi permanenţei imigranţilor pe piaţa muncii", derulat în parteneriat cu organizaţii din Spania, Malta, Irlanda şi Portugalia.

De asemenea, S.C. Concept Consulting S.R.L. a participat  în calitate de partner la  implementarea proiectului “Romaninet - Curs multimedia de limba Romani pentru promovarea diversităţii lingvistice şi îmbunătăţirea dialogului social” derulat prin Programul de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii, fiind responsabilă cu asigurarea calităţii activităţilor proiectului şi evaluarea rezultatelor generate.