The Anti-Bullying Centre (ABC)
Trinity College

Sobre el centro
O Centro Anti-Bullying (ABC) do Trinity College Dublin de Irlanda fundouno a catedrática da Escola de Educación (TCD) Mona O’Moore en xaneiro de 1996. Estabeleceuse como un centro de investigación independente nas áreas de acoso escolar e acoso laboral. Desenvolveu recursos e servizos, incluíndo orientación para aquelas persoas acosadas.</p>

www.abc.tcd.ie


OBXECTIVOS

SERVIZOS QUE OFRECE